Historie

V roce 1654 bylo s povolenim saského kurfiřta Jana Jiřího l. (Johanna Georga I.), založeno hornické město Johanngeorgenstadt. Železárna však byla založena již v roce 1651 občany císařského hornického města Platten u řeky Breitenbach.

Specialitou továrny byly kujné železné odlitky. Především odlitky pro stroje, různé nářadí, prací a ždímací stroje, vyšívací a pletací stroje, zemědělské nářadí, odlitky pro výrobu vozů a vagónů jakož i specialní předpisové vojenské podkovy.

Koncem 19. století byla postavena slévárna kovů, zámečnická díla a smaltovna, které byly v roce 1896 uvedeny do provozu.

Hlavním produktem byly litinové a plechové pláště na kruhová kamna v jednoduchém poniklovaném a smaltovaném provedení. Ze smaltované litiny se vyráběly nástěnné fontány, mycí dřezy, nádoby na vodu a kotle na praní a z litiny sporáky, krbové vložky, protipožarní dveře a rošty.

V roce 1935 Ernst Schleitzer převzal železárnu a založil s dalšími společníky komanditni společnost. Během druhé světové války byla výroba přeorientována na zbrojní průmysl.

Po válce byla znovu za velkých obtíží obnovena výroba tradičních pokojových topidel a různých potřeb pro domácnost. Vznik NDR a nastolení 50%-ního podílu státu na majetku firmy v roce 1958, jakož i znárodnění podniku v roce 1972 způsobilo, že byly v železárně Wittigsthal zavedeny „socialistické výrobní poměry“.

Nadměrná poptávka sporáků a kamen zvyšovala  výrobu z roku na rok. Od roku 1968 určila produkční profil celého podniku koupelnová kamna vytápěná uhlím. Železárna Wittigsthal se tak etablovala jako vedoucí výrobce koupelnových kamen v bývalém východnim bloku s výrobou až 60.000 kusů ročně.

Opětovné sjednocení Německa v roce 1990 znamenalo pro Eisenwerk Wittigsthal začít s troskami po čtyřicetiletém špatném hospodaření znovu. Podnik nebyl konkurence schopný, hospodářský konec byl předem naprogramován. S velkým a společným úsilím vedení podniku i všech zaměstnanců se podařilo firmu Eisenwerk Wittigsthal, která je bohatá na tradice, udržet jako produkceschopnou a s dobrým výhledem do budoucnosti.

Vylepšením samotných koupelnových kamen pochromovanými armaturami, použitím kvalitních surovin a především přístupem k zákazníkovi se podniku podařilo změnit podnikový a produktový profil. Dne 18.června 1991 byla vyrobena 4-miliontá koupelnová kamna a 19. listopadu 1991 byla uvedena do provozu vysoce produktivni a na nejvyšší technologické úrovni fungujicí reverzní smaltovaci pec.

Od privatizace roku 1992 byly dosavadní prostory zpracování plechu, lakovna a smaltovna prstřednictvím švábského podnikatele Winfrieda Friedricha nepřetržitě rekonstruovány a modernizovány. V nastávajících letech Winfried Friedrich kompletně změnil strukturu podniku a z Eeisenwerk Wittigsthal GmbH vytvořil špičkového dodavatele v oblasti regulační a měřící techniky. Vývojem produktu UP-fix°  se stal  Wittigsthal vedoucím výrobcem v oblasti vodoměrných modulů.
Od roku 2008 má Eisenwerk Wittigsthal GmbH nové majitele. Dosavadni vlastník Winfried Friedrich předal vedení mladší generaci. Od té doby nadále úspěšně rozvíjejí a řídí podnik noví společníci Jochen Browa a jeho žena Heike Browa-Forner.

Vedle konsekventiho pokračování dosavadni úspěšné strategie v produktových skupinách „topeni a sanita“ rozšířil Eisenwerk Wittigsthal GmbH působnost o nové inovativní produktové skupiny jako „speciální strojírenství“ a „výstavba zařízení“.

Spektrum topeni a sanity pomůže rozšířit nový vývoj v oblasti „stanice na ohřev teplé vody“ a v oblasti „kontrolované větrání obytných prostor“. Nástupem výroby do oblasti automobilového průmyslu bude firma spoluprofitovat také na tomto silně rostoucím trhu.

V roce 2010 koupila firma Wittighstall konkurenční podnik, který byl aktivní v topenářské technice a úspěšně jeho výrobu integroval do sídla firmy v Johanngeorgenstadtu. Praktikováním pozitivní firemní kultury a to kladným hodnocením a uznánim jak na straně zákazníka, tak i našich pracovníků, byly vytvořeny základy, které nás činí unikátními na trhu.

Takto bude zajištěna budoucnost pro zaměstnance a sídlo firmy.